Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsuhde perustuu osapuolten välillä solmittuun työsopimukseen, jota kumpikaan työsuhteen osapuoli ei voi muuttaa yksipuolisesti. Työsopimusta on kuitenkin aina mahdollista muuttaa, jos osapuolet siitä yhteisesti sopivat.

Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tehdä vain tilapäisiä ja lyhytaikaisia tai vähäisiä muutoksia työntekijän työtehtäviin. Mitä väljemmin työsopimuksessa on määritelty tehtävät, sitä suurempi mahdollisuus työnantajalla on työnjohto-oikeutensa puitteissa määrätä työntekijän työtehtävistä.

Jos työnantajalla on työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste irtisanoa työntekijän työsuhde, työnantaja voi irtisanomisen vaihtoehtona tarjota työntekijälle muuta työtä uudella työsopimuksella. Mikäli työntekijä ei hyväksy työnantajan tarjoamaa uutta työtä uusilla ehdoilla, työsopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua. Huomaathan, että työntekijän kieltäytyminen työnantajan tarjoamasta työstä saattaa vaikuttaa työntekijän työttömyysturvaoikeuteen.

Erikseen on syytä todeta, että työnantajan oikeutta alentaa palkkaa irtisanomisen vaihtoehtona rajaavat seuraavat Korkeimman oikeuden päätökset:

KKO 1997:83

Palkkojen alentamisen tulee olla yhdessä muiden tervehdyttämiseen tähtäävien toimien kanssa yrityksen toiminnan tappiollisuuden johdosta välttämätöntä yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi.

KKO 1996:89

Palkkojen alentaminen tulee olla yhdessä muiden saneeraustoimenpiteiden kanssa välttämätöntä yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Työnantaja saa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi irtisanomisaikaa noudattaen vain, jos hänellä on taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste. Jos työnantaja on yksipuolisesti osa-aikaistanut työntekijän työsuhteen, on työnantajan ensisijaisesti tarjottava lisätyötä osa-aikatyössä olevalle työntekijälle, kun työnantaja hakee uutta työvoimaa samankaltaiseen osa- tai kokoaikatyöhön.

Aiheeseen liittyvää