Kilpailukielto

Työntekijällä on lakiin perustuva velvollisuus olla harjoittamatta työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa työsuhteen aikana. Työsuhteen päättymisen jälkeisestä kilpailukiellosta sopiminen sen sijaan edellyttää erityisen painavaa syytä.