Lomauttaminen

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, mikäli hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen. Lomauttaminen edellyttää kuitenkin aina lomautusilmoituksen antamista vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.