Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Lomautettu työntekijä voi irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti irtisanomisaikaa noudattamatta riippumatta siitä, onko työsopimus voimassa toistaiseksi vai määräajan.

Työntekijällä ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa enää lomautuksen päättymistä edeltävän 7 päivän aikana. Tällöin mahdollinen irtisanoutuminen tulee tehdä nor maalia irtisanomisaikaa noudattaen.

Jos lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, on lomautetulla työntekijällä oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa, samalla tavalla kuin työnantajan irtisanoessa työsopimuksen. Vuosiloma tai muodollinen, säännöksen kiertämiseksi tarkoitettu lyhytaikainen työ, eivät katkaise lomautuksen yhdenjaksoisuutta.

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän lomautuksen kestäessä, mutta myös lomautetulle työtekijälle on maksettava irtisanomisajan palkka. Jos lomautusilmoitusaika on ollut lain tai työehtosopimuksen perusteella 14 päivää pidempi, voi työnantaja vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan.

Aiheeseen liittyvää