Ennakkoselvitys ja lomautusilmoitus

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti vähintään 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen.

Ennakkoselvitys

Ennen varsinaista lomautusilmoituksen antamista työnantajan on annettava työntekijälle tai työntekijöiden edustajalle ennakkoselvitys lomautuksesta ja arvio jäljempänä mainituista lomautusilmoituksessa yksilöitävistä asioista.

Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta, työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Ennakkoselvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos työnantaja on velvollinen käymään yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään tuolloin lomautuksen perusteena olevia tuotannollisia ja taloudellisia syitä sekä selvitetään sen vaikutuksia ja mahdollisia vaihtoehtoja.

Lomautusilmoitus

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti vähintään 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen. Tästä ilmoitusajasta on kuitenkin mahdollista sopia toisin työehtosopimuksella ja useissa työehtosopimuksissa onkin sovittu pidemmistä lomautusilmoitusajoista. Esimerkiksi teknologiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa lomautusilmoitusaika on 1 kuukausi työsuhteen jatkuttua yli vuoden.

Jos henkilökohtainen ilmoitus ei ole mahdollista, voidaan ilmoitus toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti.

Lomautusilmoituksessa on mainittava

  • lomautuksen peruste;
  • alkamisaika; sekä
  • lomautuksen kesto tai arvioitu kesto.

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus. Käytännössä tällainen kirjallinen todistus kannattaa aina pyytää, koska sitä tarvitaan esimerkiksi asioitaessa työvoimaviranomaisten kanssa.

Lomautusilmoitus on myös annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle. Työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta työ- ja elinkeinotoimistolle, jos lomautus kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään.

Aiheeseen liittyvää