Tietoa palvelusta

Mistä on kyse?

Palvelun tuottaa akavalaisten liittojen yhteinen neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Toimimme kaikkien ylempien toimihenkilöiden hyvän työelämän puolesta ja hoidamme jäsentemme työmarkkinaedunvalvontaa.

Palvelun tarkoituksena on tukea ylempiä toimihenkilöitä työelämän tilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelusta löydät luotettavan ja selkeän vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Tiedämme mistä puhumme

Tällä hetkellä YTN:llä on yli 30 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta.

YTN:n sopimuksissa on sovittu työsopimuslakia täydentävästi mm. sairausajan palkasta, lomarahasta, perhevapaista, työaikojen joustavuudesta, vuosiloman säästömahdollisuuksista, luottamusmiesjärjestelmästä sekä neuvottelu- ja sovittelumenettelystä.