Työsuhteen päättäminen

Työsuhde voi päättyä joko määräaikaisen työsopimuksen päättymiseen, jommankumman osapuolen irtisanomiseen tai purkamiseen taikka osapuolten yhteiseen sopimukseen. Työsuhteen päättösopimusten määrä on viime vuosina kasvanut.