Työntekijän oma irtisanoutuminen

Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa mitään syytä työsopimuksensa irtisanomiselle.

Työntekijän on irtisanoutuessaan noudatettava työsopimuksen mukaista irtisanomisaikaa, tai ellei irtisanomisajasta ole sovittu, työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja.

Jos työntekijä irtisanoo itsensä esim. 2 kk:n irtisanomisajalla, kun hänen oikea irtisanomisaikansa on 1 kk, on olemassa riski siitä, että työnantaja katsoo työsopimuksen päättyvän alkuperäisen irtisanomisajan kuluttua.

Irtisanomisilmoitus on syytä tehdä kirjallisesti kahtena kappaleena, jolloin työnantaja saa yhden ja itselle jää toinen kappale todisteeksi. Ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi

  1. osapuolten nimet;
  2. työsuhteen irtisanomispäivä; sekä
  3. päättymispäivä.

Jos irtisanoutuu siirtyäkseen uuteen työpaikkaan, irtisanomisilmoitusta ei kannata antaa ennen kuin uusi työsopimus on allekirjoitettu.

Työntekijällä on mahdollisuus irtisanoa työsopimuksensa itse myös sen jälkeen, kun työnantaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen. Tällöin noudatetaan työntekijän irtisanomisaikaa, jos se on lyhyempi kuin työnantajan irtisanomisajasta jäljellä oleva aika. On kuitenkin muistettava, että työntekijän irtisanoutuessa itse Työ- ja elinkeinotoimisto määrää hänelle 90 päivän karenssin työttömyysturvaan ellei hänellä ole uutta työpaikkaa.

Työntekijän työvelvollisuus jatkuu irtisanomisajan loppuun saakka, elleivät osapuolet muuta sovi tai työnantaja ilmoita, että työntekijällä ei ole työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana. Irtisanomisaika voi olla osittain tai kokonaan päällekkäin esim. vuosiloman, sairausloman tai perhevapaan kanssa.

Irtisanoutuessaan työntekijän on otettava huomioon, ellei hänellä ole uutta työtä tiedossa, että oma irtisanoutuminen pääsääntöisesti johtaa työttömyysturvan karenssiin. Jos työntekijällä ei ole pätevää syytä irtisanomiselleen, työ- ja elinkeinotoimisto asettaa hänelle 90 päivän pituisen korvauksettoman määräajan.

Aiheeseen liittyvää