Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy pääsääntöisesti siten, että jompikumpi osapuoli irtisanoo työsopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua.

Työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa syytä ilmoittamatta mutta työnantajalta edellytetään irtisanomiselle lainmukainen peruste.

Irtisanomisajasta on mahdollista sopia tiettyjen rajojen puitteissa vapaasti joko työsopimuksella tai työehtosopimuksella. Pisin sallittu irtisanomisaika on kuitenkin 6 kuukautta.

Irtisanomisajan osalta voidaan myös sopia siitä, että työnantajan on noudatettava pidempää irtisanomisaikaa kuin työntekijän. Jos työnantajan noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika on työntekijän irtisanomisaikaa lyhyempi, saa työntekijä noudattaa työnantajan noudatettavaksi sovittua irtisanomisaikaa.

Sopimus, jolla irtisanomistilanteessa irtisanomisajasta luovutaan, estää työttömyyskorvauksen saamisen vastaavalta ajalta. Lakisääteisiä irtisanomisaikoja noudatetaan, mikäli irtisanomisajasta ei ole sovittu mitään.

Työnantajan lainmukaiset irtisanomisajat joita noudatetaan, jos muuta ei ole sovittu:

Työnantajan irtisanomisajat

Työntekijän lainmukaiset irtisanomisajat joita noudatetaan, jos muuta ei ole sovittu:

Työntekijän irtisanomisajat

Liikkeen luovutuksen, konkurssin ja saneerausmenettelyn yhteydessä noudatetaan poikkeavia irtisanomisaikoja.

Irtisanomisajan laskeminen

Jos irtisanomisaika lasketaan kuukausina, työsuhteen päättymispäivä vastaa numeroltaan irtisanomispäivää. Tällöin esim. 1 kk:n irtisanomisaikaa noudatettaessa työsuhde irtisanotaan 6.7. ja viimeinen työpäivä on 6.8. Vastaavasti 2 viikon irtisanomisaikaa noudatettaessa työsuhde irtisanotaan maanantaina 6.7. ja viimeinen työpäivä on maanantaina 20.7.

Aiheeseen liittyvää