Irtisanominen ennen työnteon aloittamista

Koeaikapurkua ei voida tehdä ennen työnteon aloittamista mutta työsopimus voidaan irtisanoa jo ennen työnteon alkamista.

Mikäli noudatettava irtisanomisaika on pidempi kuin se aika, joka on jäljellä työsuhteen alkamiseen, työntekijän täytyy lähtökohtaisesti mennä työhön työsuhteen sovitusta alkamisesta lukien siihen saakka, kunnes irtisanomisaika on kulunut loppuun. Usein näissä tilanteissa on kuitenkin molempien osapuolten kannalta järkevämpää, että työsopimus sovitaan yhdessä päättymään ennen työnteon aloittamista.

Jos työntekijä ei täytä työntekovelvollisuuttaan, rikkoo hän tehtyä työsopimusta ja joutuu korvausvelvolliseksi työnantajalle aiheuttamastaan vahingosta.

Aiheeseen liittyvää