Irtisanominen saneerausmenettelyssä

Saneerausmenettelyn yhteydessä noudatettavista irtisanomisajoista on säädetty erikseen koska kyseessä on erityistilanne.

Jos työnantaja on yrityssaneerauksessa, työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen sen kestosta riippumatta noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos

1) irtisanomisen perusteena on sellainen saneerausmenettelyn aikana suoritettava järjestely tai toimenpide, joka on välttämätön konkurssin torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee olennaisesti ja pysyvästi tai

2) irtisanomisen perusteena on vahvistetun saneerausohjelman mukainen toimenpide, jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee olennaisesti ja pysyvästi, tai perusteena on vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta syystä johtuva, ohjelman mukainen järjestely, joka edellyttää työvoiman vähentämistä.

HUOM! Työnantaja ei voi irtisanoa työsuhdetta saneerausmenettelyyn vedoten jos työnantaja pystyy tarjoamaan työntekijälle irtisanomisen vaihtoehtona muuta työtä.

Työntekijän noudatettava irtisanomisaika saneerausmenettelyn yhteydessä on 14 päivää.

Aiheeseen liittyvää