Vuosiloma

Työntekijälle kertyy vuosilomaa työsuhteen kestosta riippuen joko 2 päivää tai 2,5 päivää kuukaudessa. Vuosiloman pitämisajankohdasta päättää lähtökohtaisesti työnantaja.