Lomaraha

Useimmilla työpaikoilla maksetaan lomaraha 50 % vuosilomapalkasta mutta lomaraha ei ole työntekijän lakisääteinen oikeus.

Lomarahasta ei ole säädetty laissa vaan työntekijän oikeus lomarahaan voi perustua joko

  1. työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen;
  2. työsopimukseen; tai
  3. työnantajan noudattamaan käytäntöön.

Eri työehtosopimuksissa on voitu sopia erilaisia lomarahaa koskevia edellytyksiä ja rajoituksia, joten lomarahaa koskevat yksityiskohdat on aina syytä tarkistaa työsuhteeseen sovellettavasta työehtosopimuksesta. Lomarahan saaminen voi esimerkiksi edellyttää, että työntekijä palaa loman jälkeen takaisin työhön.

Kaikki ylemmät toimihenkilöt eivät ole työehtosopimusten soveltamisalan piirissä. Näiden henkilöiden on aina syytä sopia lomarahasta työsopimuksessaan. YTN suosittelee lomarahan maksamista myös lomakorvauksen yhteydessä työsuhteen päättyessä.

Aiheeseen liittyvää