Palkka

Palkka voi koostua useista eri tekijöistä kuten rahapalkasta, luontoiseduista ja bonuksista.

BRUTTOPALKKA

Kokonaispalkka eli palkka, johon on sisällytetty luontoisedut ja lisät ja josta vähennetään verot, työttömyys-, sairasvakuutus- ja työeläkemaksut.

NETTOPALKKA

Palkka, joka maksetaan tilille ja josta on vähennetty luontoisetujen arvo, verot ja muut maksut.

LUONTOISETU

Rahapalkan ohessa henkilöstölle annettu (lounas-, auto-, asunto-, puhelin- tms.) etu; sisältyy bruttopalkkaan.

TULOSPALKKAUS

Yleisnimi palkkarakenteille, joissa peruspalkan lisäksi maksetaan tulospalkkioita.

TULOSPALKKIO

Etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta maksettava palkkio.

PROVISIOPALKKAUS

Erikseen sovittu tiettyyn mittariin sidottu osa palkasta. Yleensä sidottu henkilökohtaiseen mitattavan työn tuloksellisuuteen, kuten myynnin tai liikevaihdon määrään.

YLITYÖ

Päivittäin työnantajan aloitteesta 8 tunnin jälkeen tehtyä tai viikoittain 40 viikkotyötunnin jälkeen tehtyä työtä kutsutaan ylityöksi. Päivittäisestä ylityöstä tulee maksaa ensimmäiseltä kahdelta tunnilta 50 % korotettu palkka ja sen jälkeisiltä tunneilta 100 % korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä tulee maksaa 50 % korotettu palkka.

LOMARAHA

Liittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa sovittu ylimääräinen korvaus loman ajalta. Lomarahan suuruus on 50 % loma-ajan palkasta.

LOMA-AJAN PALKKA

Vuosiloman ajalta maksettavaa normaalia kuukausipalkkaa kutsutaan loma-ajan palkaksi.