Paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehdoista sopimista, joka tapahtuu yritys-, toimipiste- tai työpaikkatasolla. Sopiminen voi olla joko edustuksellista (luottamushenkilön ja työnantajan välistä) tai yksilöllistä (työntekijän ja työnantajan välistä).

Paikallisen sopimisen tavoitteena tulisi olla sekä yritystä että sen työntekijöitä hyödyttävät ratkaisut.

Paikallinen sopiminen edellyttää tasavertaisia neuvottelukumppaneita ja sopimusosapuolia. Sopiminen edellyttää molempien osapuolten tahtoa, eli se ei ole pakollista. Toimiva luottamushenkilöjärjestelmä työehtosopimuksineen ja hyvät neuvottelusuhteet ovat paikallisen sopimisen perusedellytyksiä.

Sopimiseen pitää myös olla valtuutus. Tämä tulee yleensä työlainsäädännöstä tai työehtosopimuksesta.

Kun paikalliseen sopimiseen ryhdytään, on mietittävä, onko kyseessä olevasta asiasta oikeus sopia toisin? Mihin tuo oikeus perustuu – onko lainsäädännöstä tai työehtosopimuksessa määräyksiä asiasta? Kenellä on oikeus sopia? Edellytykset sopimiselle voi tarvittaessa tarkistaa omasta liitosta.