Esimerkkejä paikallisesta sopimisesta

Yleisimmin sovitaan palkkauksesta, työajasta ja vuosilomasta koskevista ehdoista.

Esimerkki 1

Yrityksessä x oli käytäntö, jossa kaikista sairaspoissaoloista piti toimittaa lääkärintodistus. Tämä koettiin työntekijöiden puolella raskaaksi, kun lyhyestäkin flunssasta piti toimittaa todistus. Luottamushenkilö teki neuvottelualoitteen.

Neuvotteluissa työnantaja ja työntekijä kävivät läpi mm. sairauspoissaolojen määrää ja pituutta. Todettiin, että ko. asiasta ei säädetä laissa eikä TES:ssä, joten siitä voi sopia vapaasti. Asiasta keskusteltiin noin puolen vuoden ajan.

Luottamushenkilön ja työnantajan välillä sovittiin, että yrityksessä kokeillaan ensin vuoden ajan miten toimii, jos maksimissaan 3 vuorokauden sairauslomasta voi ilmoittaa työntekijä eikä tarvitse lääkärintodistusta. Vuoden kokeilun jälkeen käytäntö päätettiin vakinaistaa lyhyen keskustelun jälkeen

Esimerkki 2

Yrityksen y työnantajalla oli tapana teettää kausiluontoisesti, mutta vuosittain toistuvasti pidempää säännöllistä työaikaa. Yritys teki aloitteen neuvotteluista, jotka käytiin työpaikan luottamushenkilön kanssa.

Yrityksessä sovellettava työehtosopimus mahdollisti säännöllisen työajan pidentämisen. Tämän valtuutuksen mukaisesti neuvoteltiin, miten ko. aikana tehdyt tunnit tasoitetaan normaaliin säännölliseen työaikaan.

Kysyttyään neuvoa edustettaviltaan luottamushenkilö sopi mahdollisuuden ylittää säännöllinen työaika yrityksen tarpeiden yhteydessä ja etenkin loma-aikojen yhteydessä tunteja tasoitetaan lyhyempää työaikaa tekemällä.

Aiheeseen liittyvää