Paikallinen sopiminen TES-aloilla

Mahdollisuus sopia paikallisesti TES:stä poikkeavasti riippuu siitä, millä perusteella TES:a noudatetaan.

Kun työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta, mahdollisuus paikalliseen sopimiseen riippuu olennaisesti siitä, sovelletaanko työehtosopimusta työpaikalla normaalisitovuuden vai yleissitovuuden perusteella.

Yleissitova työehtosopimus koskee kaikkia alan työnantajia näiden järjestäytymisestä riippumatta, mutta työnantajaliittoon kuulumaton työnantaja voi sopia yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä poiketen vain hyvin rajoitetusti. TES-ehtoja paremmista työsuhteen ehdoista voidaan kuitenkin aina sopia.

Jos työnantaja kuuluu TES:n solmineeseen työnantajaliittoon, työnantaja ja työntekijät voivat joissain tilanteissa paikallisesti sopimalla tehdä myös heikennyksiä TES-määräyksiin (esim. sopimus työehtosopimukseen perustuvan lomarahan poistamisesta vaikeutuneessa taloudellisessa tilanteessa).

Aiheeseen liittyvää