Paikallinen sopiminen ilman TES:a

Jos työnantaja ei ole velvollinen noudattamaan mitään työehtosopimusta, työsuhteiden ehdot perustuvat työlainsäädäntöön. 

Työnantaja voi olla velvollinen noudattamaan työehtosopimusta (TES) kahdella eri perusteella:

  1. työnantaja voi kuulua TES:n solmineeseen työnantajaliittoon; tai
  2. työnantajan toimialalla voi olla yleissitova työehtosopimus, jota kaikki ko. alan työnantajat ovat velvollisia noudattamaan.

Jos työnantaja ei kuulu kumpaankaan edellä mainittuun ryhmään, työsuhteen ehdot perustuvat työlainsäädäntöön (etenkin työaikalaki, työsopimuslaki ja vuosilomalaki) sekä työsopimuksen ehtoihin. Paikallinen sopiminen aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta, on rajoitetumpaa kuin sopimuskentässä.

Työpaikkakohtainen sopiminen ja mainituista laeista poikkeaminen on tällöin mahdollista lakien nimenomaan sallimissa rajoissa. Lain minimiä paremmista ehdoista voidaan sen sijaan aina sopia. Tällöin sopiminen on ennen kaikkea yksilökohtaista. Kukaan muu kuin työntekijä itse ei voi sopia työsopimuksensa ehtojen muuttamisesta.

Aiheeseen liittyvää