Mitä paikallisesti sovitaan

Paikallinen sopiminen koskee yleensä palkkausta, työaikaa ja vuosilomaa koskevia ehtoja.

Esimerkiksi työaikalaki mahdollistaa työehtosopimuksella poikettavan liukuvan työajan rajoista, enimmäiskertymästä ja seurantajakson pituudesta. Tarkempi sopiminen mainituista asioista on voitu TES:lla siirtää paikallisesti sovittavaksi.

Lain ja mahdollisten työehtosopimusten määräyksiä paremmista ehdoista aina mahdollista sopia.

Työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen voi tapahtua työnantajan ja työntekijän välillä tai työnantajan ja työntekijöitä edustavan luottamusmiehen välillä sen mukaan, kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Onnistunut paikallinen sopiminen perustuu aina vapaaehtoisiin, asiallisen tietojenvaihdon ja neuvottelumenettelyn jälkeen syntyneisiin sopimuksiin. Aloitteentekijänä voi olla työnantaja tai työntekijät ja vapaaehtoisuuteen kuuluu myös se, ettei sopimukseen aina päästä.

Aiheeseen liittyvää