Koeaikapurku

Koeaikana työsuhde voidaan purkaa päättymään heti. Koeaikapurku voidaan kuitenkin tehdä vain koeajan tarkoitukseen nähden asiallisilla perusteilla.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään 6 kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin 6 kuukautta.

Koeajan tarkoituksena on selvittää, soveltuuko työntekijä työhön ja toisaalta onko työntekijälle soveltuvaa. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Epäasiallinen peruste olisi esimerkiksi työnantajan todellinen taloudellinen tai tuotannollinen syy työsuhteen päättämiselle. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulisi irtisanoa työsopimus työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla. Myöskään työntekijä ei saa tehdä koeaikapurkua koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisella perusteella vaan työntekijän tulisi noudattaa normaalia irtisanomismenettelyä.

Aiheeseen liittyvää