Kilpailukielto työsuhteen päättymisen jälkeen

Työsopimuslaissa on säädetty mahdollisuudesta solmia työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa koskeva kilpailukieltosopimus.

Työsuhteen päättymisen jälkeinen kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa

  1. työntekijän oikeutta tehdä työsuhteen päätyttyä työsopimus työnantajan kilpailijan kanssa; sekä
  2. työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa.

Kilpailukieltosopimuksen tarkoituksena on työnantajan tiettyjen etujen turvaaminen. Työntekijälle tällainen sopimus on aina jossain määrin haitallinen. Tämän vuoksi kilpailukieltosopimusta ei tule tehdä ilman perusteellista harkintaa. Jos kilpailukieltosopimuksen tekeminen kuitenkin on välttämätöntä, on sen rajoitukset määriteltävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tällöin on esimerkiksi hyvä mainita ne yritykset tai tuotteet, joiden kanssa ei saa olla tekemisissä sekä se maantieteellinen alue, jolla ei saa toimia.

Kilpailukieltoa koskevaan lainsäädäntöön on tullut 1.1.2022 alkaen voimaan merkittävä muutos. Lakimuutoksen myötä jos kilpailukieltoajaksi on sovittu enintään 6 kuukautta, työnantajan on maksettava työntekijälle kilpailukieltoajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos kilpailukiellon kesto on yli 6 kuukautta, korvaksen suuruus on 60 prosenttia työntekijän palkasta. Korvaus on hyvitystä siitä, että työntekijä ei voi työllistyä samalle alalla ja hyödyntää osaamistaan. Korvaus tulee siis maksaa vaikka työntekijä työllistyisi kilpailukieltoaikana toiselle toimialalle.

Lakiesitykseen sisältyy vuoden (1.1.-31.12.2022) siirtymäaika. Siirtymäajan puitteissa työnantajat voivat varautua lainsäädännön muutokseen ja tarvittaessa neuvotella kilpailukieltosopimusten muutoksista sekä irtisanoa tarpeettomat kilpailukieltosopimukset.

Siirtymäaika vaikuttaa ennen siirtymäaikaa solmittuihin kilpailukieltosopimuksiin seuraavasti:

  1.  jos kilpailukieltoaika päättyy siirtymäaikana (31.12.2022 mennessä), korvausvelvollisuutta ei ole
  2. jos kilpailukieltoaika päättyy siirtymäajan päättymisen jälkeen (1.1.2023 tai myöhemmin), korvausvelvollisuus koskee sitä osaa rajoitusajasta, joka sijoittuu siirtymäajan päättymisen jälkeiselle ajalle. Siltä osalta rajoitusaikaa, joka ajoittuu siirtymäajalle, ei siis tarvitse maksaa korvausta
  3. jos kilpailukieltoaika sijoittuu kokonaisuudessaan siirtymäajan jälkeiseen aikaan, tulee työnantajan maksaa uuden lain mukainen korvaus koko kilpailukieltoajalta.

Aiheeseen liittyvää