Kilpailukiellon enimmäiskesto

Kilpailukiellon kesto on yleensä 3-6 kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukieltosopimus voi rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia työsuhteen päättymisen jälkeen enintään 6 kuukauden ajan.

Poikkeuksellisesti kilpailukieltosopimus voidaan tehdä enintään vuodeksi, edellyttäen että työntekijä saa kohtuullisen korvauksen sidonnaisuudesta aiheutuvasta haitasta.

Kilpailukieltosopimuksen keston rajoitukset eivät koske työntekijää, jonka tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa.

Aiheeseen liittyvää