Kilpailukiellon enimmäiskesto

Kilpailukiellon kesto on yleensä 3-6 kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukieltosopimus voi rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia työsuhteen päättymisen jälkeen enintään 6 kuukauden ajan. Työnantajalla ei ole kilpailukieltoajalta palkanmaksu- tai muuta korvausvelvollisuutta.

Poikkeuksellisesti kilpailukieltosopimus voidaan tehdä enintään vuodeksi, edellyttäen että työntekijä saa kohtuullisen korvauksen sidonnaisuudesta aiheutuvasta haitasta. Kohtuullinen korvaus on esimerkiksi sidonnaisuuskuukausien palkkaa vastaava määrä. Jos työnantaja jättää maksamatta sovitun korvauksen, työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus purkaa kilpailu­kieltosopimus sopimusrikkomuksen vuoksi.

Johtavassa asemassa olevat

6/12 kuukauden rajoitus ei koske työntekijöitä, joiden tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa. Käytännössä kyse on niistä henkilöistä, jotka jäävät johtavan asemansa perusteella työaikalain ulkopuolelle.

Myös johtavassa asemassa olevien työntekijöiden kilpailukieltosopimuksille on oltava aina erityisen painava syy. Vaikka johtavassa asemassa olevien työntekijöiden sopimuksiin ei sovelleta työsopimuslain kilpailukieltoajan rajoitusta, voidaan kilpailukieltosopimusten kestoa ja sopimussakkoa koskevia kohtuuttomia sopimusehtoja sovitella oikeustoimilain perusteella.

Aiheeseen liittyvää