Vahingonkorvaus ja sopimussakko

Kilpailukieltosopimuksen rikkomisen seuraukseksi voidaan sopia joko vahingonkorvaus tai sopimussakko.

Vahingonkorvaus vastaa työnantajalle aiheutuneen vahingon määrää kun taas sopimussakko ei saa ylittää työntekijän 6 kuukauden palkkaa. YTN suosittelee, ettei erillisestä sopimussakosta sovita.

Aiheeseen liittyvää