Kilpailukiellon pätemättömyys

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

Kilpailukieltoehdon tai -sopimuksen pätevyys edellyttää aina Työsopimuslain mukaisia perusteita. Jos kilpailukiellolle ei ole laissa säädettyjä perusteita, kilpailukieltoehdon katsotaan olevan mitätön.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Merkitystä ei siis ole sillä, kumpi osapuoli päättää työsopimuksen. Ratkaisevaa on työsuhteen päättämisen syy.

Aiheeseen liittyvää