Työsopimuksen uusiminen työsuhteen aikana

Työsuhde perustuu osapuolten välillä solmittuun työsopimukseen, jota kumpikaan työsuhteen osapuoli ei voi muuttaa yksipuolisesti.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta allekirjoittaa uutta työsopimusta työsuhteen kestäessä, vaan työsopimus on voimassa niin kauan, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sen päättymään. Työsuhteen osapuolet voivat luonnollisesti yhteisesti sopimalla päivittää työsuhteen ehtoja allekirjoittamalla uuden työsopimuksen, mutta tällaisessa tilanteessa on tärkeää selvittää tarkkaan, millaisia muutoksia työsuhteen ehtoihin tulee uuden työsopimuksen allekirjoittamisen myötä.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä uusi työnantaja haluaa usein uusia luovutuksen myötä siirtyvien työntekijöiden työsopimukset. On kuitenkin tärkeää huomata, että työntekijöiden ei ole pakko suostua työsopimusten uusimiseen liikkeen luovutuksen johdosta. Työntekijöiden työsopimukset pysyvät voimassa liikkeen luovutuksesta huolimatta ja sitovat luovutuksen jälkeen uutta työnantajaa, luovutuksensaajaa.

Aiheeseen liittyvää