Kilpaileva toiminta työsuhteen aikana

Työntekijä ei saa työsuhteen aikana kilpailla työnantajansa kanssa tai valmistella kilpailevaa toimintaa.

Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita edellä sanottu huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. Tällaista työnantajan toiminnan kanssa kilpailevaa työtä saa kuitenkin tehdä työnantajan luvalla.

Työntekijä voi lähtökohtaisesti työskennellä sivutoimisesti eri alalla, koska tällöin kilpailutilannetta ei synny. Tällainen sallittukaan sivutoimi ei kuitenkaan saa viedä niin paljon aikaa, että siitä aiheutuu haittaa päätyön suorittamiselle.

Työsopimuksella voidaan sopia myös ankarammasta sivutoimikiellosta. Työsopimuksella voidaan sopia sivutoimikiellosta, joka kieltää kaiken työsuhteen aikana tapahtuvan sivutoiminnan. Sivutoimikieltoa koskeva kohta onkin tärkeää lukea huolella läpi ja ehdon sisällöstä voi neuvotella työnantajan kanssa.

Kilpailevan toiminnan kielto on voimassa työsopimuksen solmimishetkestä, vaikkei työntekoa vielä olisi aloitettu. Kilpaileva toiminta on kielletty työsuhteen ajan. Tämä tarkoittaa, että kilpailevan toiminnan kielto on voimassa myös vuosiloman aikana sekä irtisanomisajalla työntekovelvoitteesta riippumatta. Uuden työsopimuksen voi kuitenkin allekirjoittaa, kun vielä on vanhassa työpaikassa töissä. Tällöin työntekoa ei kilpailijan palveluksessa kuitenkaan saa aloittaa ennen työsuhteen päättymistä.

Myös oman yrityksen nimiin tehtävää, työnantajan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa työsuhteen vielä kestäessä voidaan pitää kiellettynä kilpailutekona.

Säännöksen rikkominen voi johtaa varoitukseen ja jopa työsuhteen päättämiseen. Mikäli työnantajalle on aiheutunut taloudellista vahinkoa, voidaan tämän perusteella vaatia työntekijältä myös vahingonkorvausta.

Aiheeseen liittyvää