Työntekopaikka ja työtehtävät

Sekä työntekopaikka että työtehtävät tulisi sopia työsopimuksessa mahdollisimman tarkasti ja selkeästi. Näin vältetään myöhemmät erimielisyydet.

Työntekopaikka tulisi määrittää työsopimuksessa mahdollisimman tarkasti, mielellään vain yksi toimipiste. Työsopimuksessa on syytä välttää laajaa työntekopaikan määritelmää, esimerkiksi ”työntekopaikka Pääkaupunkiseutu”.

Epäselvästi tai liian laajana sovittu työntekopaikka voi aiheuttaa myöhemmin ongelmia sekä työntekopaikan että matkakulujen korvaamisen suhteen.

Myös työtehtävät tulisi määrittää työsopimuksessa mahdollisimman tarkasti. Tehtävänkuvaus voidaan antaa myös erillisenä työsopimuksen liitteenä. Tarkasti määritetyt työtehtävät rajaavat sitä, mitä työtehtäviä työnantaja voi määrätä työntekijälle.

Työsopimuksessa on syytä välttää yleislauseketta ”sekä muut työnantajan määräämät tehtävät”. Hyviä rajauksia ovat esimerkiksi seuraavat: ”sekä muut työntekijän pääasiallisiin tehtäviin välittömästi liittyvät tehtävät” ja ”sekä tilapäisesti muut työnantajan määräämät tehtävät”.

Aiheeseen liittyvää