Irtisanomisaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia toisin laissa säädetyistä irtisanomisajoista.

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat ovat seuraavat:

Työnantajan irtisanomisajat

Työnantajan irtisanomisajat

Työntekijän irtisanomisajat

Työntekijän irtisanomisajat

Irtisanomisajasta voidaan kuitenkin sopia laissa säädetyistä irtisanomisajoista poikkeavasti. Työsopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että irtisanomisaika on sekä työnantajalle että työntekijälle 1 kuukausi.

Irtisanomisajaksi voidaan sopia enintään 6 kuukautta.

Aiheeseen liittyvää