Työaika

Yleisesti käytetty työaika on useimpiin työehtosopimuksiin perustuva 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa.

Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Yleisesti käytetty työaika on kuitenkin useimpiin työehtosopimuksiin perustuva 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa.

Ylityöt tulee työsopimuslain mukaan aina korvata rahana tai vapaana. Työsopimuksen ehto, jonka mukaan ylitöitä ei korvata lainkaan, on työaikalain vastainen. Ylityön tekeminen edellyttää kuitenkin aina sekä työnantajan että työntekijän suostumusta joten työnantaja voi kieltää ylityön tekemisen.

Kiinteä ylityökorvaus

Työaikalain mukaan tietyssä asemassa olevien työntekijöiden osalta voidaan sopia, että lisä- ja ylityökorvaukset sekä sunnuntaikorvaukset maksetaan erillisenä kuukausikorvauksena (= kiinteä ylityökorvaus).

Kiinteä ylityökorvaus voi työaikalain mukaan koskea vain seuraavia henkilöitä:

  1. johtavassa asemassa oleva työntekijä; sekä
  2. työntekijä, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa tai valvottaviensa työntekijöiden työhön.

Jos työsopimuksessa sovitaan kiinteästä ylityökorvauksesta, korvauksen määrä on pystyttävä erittelemään kuukausipalkasta. Kiinteää ylityökorvausta ei siis voida sisällyttää normaaliin kuukausipalkkaan ilman, että sen osuutta on eritelty.

Liukuva työaikatarkoittaa sitä, että työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Sovittaessa liukuvasta työajasta on sovittava ainakin

  1. kiinteästä työajasta;
  2. työajan vuorokautisesta liukumarajasta;
  3. lepoaikojen sijoittamisesta; sekä
  4. säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.

Aiheeseen liittyvää