Mitä hyötyä työehtosopimuksesta on?

omaluottamusmies työehtosopimus
Osa työsuhteen ehdoista sovitaan työehtosopimuksilla. Niillä täydennetään ja täsmennetään monilta osin työlainsäädännön määräyksiä. Laissa on erikseen kerrottu, mistä asioista on mahdollista sopia työehtosopimuksissa.

Työehtosopimus ja työsopimus sekoitetaan usein toisiinsa. Molemmilla sovitaan työsuhteen ehdoista. Työehtosopimuksen solmivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, kun taas työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään työsuhteen ehdoista.

Ammattiliitot ovat työntekijäjärjestöjä. Ne neuvottelevat työehtosopimuksista palkansaajien puolesta.

Jos alalla on voimassa oleva työehtosopimus, on siinä sovitut asiat valmiiksi neuvoteltu ja sovittu työsopimukseen.

 

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on normaalisti työehtosopimuksissa olevat asiat neuvoteltava itse työsopimukseensa.

Työehtosopimuksissa on sovittu monta asiaa paremmin kuin lainsäädännössä.

Työehtosopimuksissa sovitaan myös palkkojen yleiskorotuksista, jotka tulevat kaikille kyseisen työehtosopimuksen piirissä työskenteleville.

 

Lomaraha on yksi yleinen työehtosopimuksissa määritelty, palkkaan liittyvä asia, jota ei ole lainsäädännössä.

Työehtosopimuksissa on sovittu useista perhe-elämään vaikuttavista asioista, kuten vanhempainvapaiden palkasta ja palkallisesta hoitovapaasta lapsen äkillisissä sairaustapauksissa.

Työntekijän omasta sairastumisesta johtuva palkallinen sairasloma on työehtosopimuksissa sovittu pidemmäksi kuin lainsäädännössä.

 

Työehtosopimus vaikuttaa siihen, maksetaanko äitiys- ja isyysvapaiden ajalta palkkaa.

Työehtosopimukset mahdollistavat jatkuvan neuvottelun työpaikan asioista. Työehtosopimuksissa sovitut ehdot eivät ole pysyviä, vaan ne ovat voimassa vain niin kauan kuin sopimukset ovat voimassa.

Aiheeseen liittyvää