Professoriliitto

Professoriliitto ajaa ja valvoo jäsenkunnan etuja palkkaukseen, palvelussuhteeseen, työnkuvaan ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä. Liitto edistää tutkimuksen ja opetuksen vapautta, tutkimuksen ja opetuksen edellytysten parantamista sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kehittymistä. Professoriliitto käy säännöllisesti keskustelua poliittisten päättäjien, yliopistojen johdon sekä muiden tiede-, tutkimus- ja innovaatiosektorin vaikuttajien kanssa.

Kenelle

Professoriliiton jäseneksi voi liittyä yliopiston professori taikka häneen verrattavassa asemassa oleva tutkija tai opettaja. Professorin urapolulle (vakinaistamispolulle; tenure track) valittu, professoriksi tähtäävä henkilö voidaan hyväksyä liiton jäseneksi silloin, kun hän on saavuttanut urapolun toiseksi viimeisen vaiheen. Nimike on tällöin useimmiten apulaisprofessori (associate professor). Myös tutkimuslaitosten tutkimusprofessorit voivat liittyä liittoon tietyin edellytyksin.

Lue lisää: www.professoriliitto.fi

Aiheeseen liittyvää