Tekniikan Akateemiset TEK

Suomen suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä tietoalan ammattilaisia, fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.
TEK on jäsenensä tukena opintojen alusta läpi ammattiuran. TEK tarjoaa jäsenilleen ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut. TEK tukee ja hoitaa jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa yksilö- ja työpaikkatasolla sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Kenelle

Suomessa diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon tai vastaavan matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon (matemaatikot, fyysikot, tietojenkäsittelytieteilijät ja suunnittelumaantieteilijät) suorittaneet.
Myös henkilö, joka on suorittanut vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon, tai jolla on näitä tutkintoja vastaava tutkinto tai pätevyys ja joka toimii tekniikan alalla, voidaan hyväksyä vuosijäseneksi. Myös opiskelijoille.

Lue lisää: www.tek.fi

Aiheeseen liittyvää