Tekniikan Akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset TEK on noin 75 000 ammattilaisen joukko diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä, tietojenkäsittelytietelijöitä sekä matemaattis-luonnontieteellisten alojen asiantuntijoita ja näiden alojen yliopisto-opiskelijoita. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin työelämän haasteisiin. Tällaiseen työhön tarvitaan paitsi intohimoa ja kutsumusta, myös tietoa ja tutkimusta.

Valitsemallamme tiellä ei työ lopu tekemällä, ja juuri siksi sille on suotava sen edellyttämä rauha, aika ja toivo. Tämän takia TEK on olemassa: varmistamassa, että jäsenemme voivat keskittyä työarjessaan oleelliseen ja vapaa-ajalla siihen vielä oleellisempaan – elämään.

Kenelle

Jäseneksi voivat liittyä diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai vastaavan matemaattis-luonnontieteellisen yliopistotutkinnon (esim. matemaatikot, fyysikot, tietojenkäsittelytieteilijät ja suunnittelumaantieteilijät) suorittaneet sekä näiden alojen opiskelijat.

Lue lisää: www.tek.fi

Aiheeseen liittyvää