Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Yhteiskunnallisen alan osaajien etu- ja palvelujärjestö. Tyypillinen koulutustausta on yhteiskuntatieteellinen, humanistinen tai kasvatustieteellinen korkeakoulututkinto.
Jäsenet työskentelevät eri sektoreilla esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Kenelle

Jäseneksi voivat liittyä yliopistossa yhteiskunta-alan korkeakoulututkinnon suorittaneet tai tutkintoa opiskelevat henkilöt sekä yhteiskunnallisella alalla työskentelevät korkeakoulutetut. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, YTM ja HTM.

Lue lisää: www.yhteiskunta-ala.fi

Aiheeseen liittyvää