DIFF Ingenjörerna i Finland

Ingenjörerna i Finland rf är en svenskspråkig, självständig, partipolitiskt obunden, riksomfattande sammanslutning med såväl arbetsmarknads- som ideell verksamhet för ingenjörer och ingenjörsstuderande.

För vem

Kravet för medlemskap är teknisk examen på yrkeshögskolenivå.

Läs mer: www.diff.fi

Aiheeseen liittyvää