Yhteistoimintaedustajat

Yhteistoiminnan osapuolina toimivat työnantaja ja yrityksen se henkilöstö, jota neuvoteltava asia koskee.

Yhteistoiminnan osapuolina toimivat työnantaja ja yrityksen se henkilöstö, jota neuvoteltava asia koskee.

Yrityksen henkilöstö koostuu kolmesta henkilöstöryhmästä:

  1. työntekijöistä;
  2. toimihenkilöistä; ja
  3. ylemmistä toimihenkilöistä.

Kutakin henkilöstöryhmää voi edustaa esimerkiksi työehtosopimuksen mukaan valittu

  • luottamusmies;
  • työsopimuslain mukaan valittu luottamusvaltuutettu; tai
  • erityinen, yt-lain mukaan 2 vuoden toimikaudeksi valittu yhteistoimintaedustaja.

Työturvallisuutta ja henkilöstön terveyttä koskevissa asioissa henkilöstöä voi edustaa myös työsuojeluvaltuutettu.

Jos henkilöstö ei ole valinnut keskuudestaan lainkaan edustajaa, työnantaja voi täyttää vuoropuheluvelvoitteen järjestämällä koko henkilöstölle yhteisen tilaisuuden. Muutosneuvotteluja puolestaan käydään lähtökohtaisesti yhdessä niiden työntekijöiden kanssa, joita muutosneuvotteluissa käsiteltävä asia koskee.

Aiheeseen liittyvää