Henkilöstölle annettavat tiedot

Jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää, työnantajan on annettava henkilöstölle säännöllisesti tietoja yhtiön taloudesta sekä työsuhteista.

Tilinpäätöstiedot

Pörssiyhtiöiden on annettava työntekijöiden edustajille tiedoksi yhtiön tilinpäätös tai tulostiedot heti julkistamisen jälkeen. Muissa kuin pörssiyhtiöissä tilinpäätöstiedot on annettava henkilöstölle tiedoksi viimeistään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta

Tilinpäätöstietojen lisäksityönantajalla on velvollisuus antaa työntekijöiden edustajille vähintään kaksi kertaa tilikauden aikana selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta. Tästä selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.

Tilastotiedot työsuhteista

Yhtiön taloudelliseen tilaan liittyvien tietojen lisäksi työnantajan tulee kerran vuodessa antaa kullekin henkilöstöryhmän edustajalle tilastotiedot hänen edustamansahenkilöstöryhmän työntekijöille maksetuista palkoista.

Lisäksi työnantajan on pyynnöstä annettava henkilöstöryhmän edustajille kerran neljännesvuodessa tiedot yrityksen määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määristä sekä yrityksen ulkopuolisentyövoiman käytön periaatteista.

Henkilöstön oikeus lisäselvitykseen

Saatuaan edellä tarkoitetut tiedot tai selvitykset, henkilöstöllä on oikeus esittää työnantajalle tarkentavia kysymyksiä. Työnantajan on esitettävä vastauksensa näihin kysymyksiin kohtuullisen ajan kuluessa.

Aiheeseen liittyvää