Varallaolo

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia varallaoloajasta, jonka puitteissa työntekijä on velvollinen olemaan tavoitettavissa siten että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Tällaista varallaoloaikaa ei lasketa työajaksi.

Varallaolo voidaan sopia siten, että työntekijän tulee oleskella varallaoloaika asunnossaan tai siten että hän voi olla muualla tavoitettavissa esimerkiksi matkapuhelimesta. Varallaolon pituus ja toistuvuus eivät saa kuitenkaan kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä.

Asuntovarallaolosta on työaikalain mukaan maksettava korvauksena vähintään 50 % palkka tai annettava vastaava tuntimäärä vapaana. Matkapuhelinvarallaolon korvauksesta on sovittava erikseen, koska siitä ei säädetä laissa.

Jos työntekijä varallaolon aikana kutsutaan työhön, lasketaan työnteko työajaksi ja siitä maksetaan työaikalain mukaiset korvaukset. Useimmiten kysymyksessä on ylityö.

Aiheeseen liittyvää