Lisätyö

Lisätyö on työtä, joka tehdään sovitun säännöllisen työajan lisäksi ylittämättä kuitenkaan työaikalain säännöllisen työajan enimmäismääriä.

Jos säännölliseksi työajaksi on esimerkiksi sovittu 7,5 tuntia vuorokaudessa, on kahdeksaan tuntiin asti tehty työ lisätyötä.

Työaika lisätyö

Vastaavasti lisätyötä syntyy, jos työntekijä työskentelee säännönmukaisena vapaapäivänään siihen asti, kunnes viikon työajaksi kertyy 40 tuntia.

Työaika viikoittainen lisätyö

Lisätyötä voidaan pääsääntöisesti teettää vain työntekijän suostumuksella, joten sen tekemisestä on mahdollista kieltäytyä. Työntekijä voi antaa suostumuksensa lisätyön tekemiseen jo työsopimuksella, mutta lisätyön tekemisestä voidaan sopia tapauskohtaisestikin. Työntekijällä ei toisaalta ole oikeutta tehdä lisätyötä ilman työnantajan pyyntöä tai suostumusta.

Lisätyö korvataan pääsääntöisesti yksinkertaisen tuntipalkan mukaan (normaali tuntipalkka). Joissain työehtosopimuksissa on poikkeuksellisesti sovittu, että lisätyö korvataan korotetulla tuntipalkalla.

Aiheeseen liittyvää