Lisätyö

Lisätyö on työtä, joka tehdään sovitun säännöllisen työajan lisäksi ylittämättä kuitenkaan työaikalain säännöllisen työajan enimmäismääriä.

Jos säännölliseksi työajaksi on esimerkiksi sovittu 7,5 tuntia vuorokaudessa, on kahdeksaan tuntiin asti tehty työ lisätyötä. Tällöin lisätyötä kertyy 30 minuuttia. Mitä lyhyempi työntekijän normaali työaika on, sitä enemmän hänelle voi kertyä lisätyötä. Jos työntekijän työaika on esimerkiksi 6 tuntia päivässä, lisätyötä on 6 tunnin täyttymisen jälkeen 8 tuntiin asti tehty työ. Tällöin lisätyötä kertyy 2 tuntia.

Työaika lisätyö

Vastaavasti lisätyötä syntyy, jos työntekijä työskentelee säännönmukaisena vapaapäivänään siihen asti, kunnes viikon työajaksi kertyy 40 tuntia.

Työaika viikoittainen lisätyö

Lisätyö edellyttää suostumusta

Lisätyötä voidaan pääsääntöisesti teettää vain työntekijän suostumuksella, joten sen tekemisestä on mahdollista kieltäytyä. Työntekijä voi antaa suostumuksensa lisätyön tekemiseen jo työsopimuksella, mutta lisätyön tekemisestä voidaan sopia tapauskohtaisestikin. Työntekijällä ei toisaalta ole oikeutta tehdä lisätyötä ilman työnantajan pyyntöä tai suostumusta.

Lisätyön korvaaminen

Lisätyö korvataan pääsääntöisesti yksinkertaisen tuntipalkan mukaan (normaali tuntipalkka). Joissain työehtosopimuksissa on poikkeuksellisesti sovittu, että lisätyö korvataan korotetulla tuntipalkalla.

Lisätyöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana.

Aiheeseen liittyvää