Vapaa-ajalla matkustaminen

Vapaa-ajalla matkustaminen ei lähtökohtaisesti ole työaikaa mutta joissain työehtosopimuksissa on sovittu vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta.

Säännöllisen työajan puitteissa käytettyä matka-aikaa ei ylempien toimihenkilöiden kohdalla yleensä lueta työaikaan. Kuukausipalkkaisen työntekijän palkkaa ei kuitenkaan vähennetä, vaikka osa työpäivästä kuluisikin matkustamiseen. Rajanvedolla työaika/matka-aika on merkitystä ylitöiden laskemisen kannalta.

Matka-aika luetaan työajaksi vain silloin, kun matkustaminen on samalla työsuoritus. Milloin matka muuttuu työsuoritukseksi, ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Työsuoritukseksi on katsottu sellaiset tehtävät, joiden tehtävien suorittaminen on samalla matkustamista (esim. soran kuljettaminen työtehtävänä). Töiden tekeminen kannettavalla tietokoneella matkustamisen aikana ei tee matkustamisesta työaikalain näkökulmasta työsuoritusta. Säännöllisen työajan aikana tehdystä matkustamisesta ja sen lukemisesta työajaksi kannattaa sopia työnantajan kanssa erikseen mahdollisten ylityökorvausten saamiseksi.

Matkustaminen säännöllisen työajan ulkopuolella on työaikalain mukaan työntekijän vapaa-aikaa, josta työnantajan ei lain perusteella tarvitse maksaa erillistä korvausta. Matka-ajasta maksetaan korvauksia eri alojen työehtosopimusten tai työpaikkakohtaisten sopimusten perusteella.

Vapaa-aikana matkustamisen korvauksesta on mahdollista sopia myös työsopimuksella.

YTN suosittelee, että vapaa-aikana matkustaminen korvattaisiin ylemmälle toimihenkilölle tunti tunnista -periaatteella.

Aiheeseen liittyvää