Sunnuntaityö

Sunnuntaityöllä tarkoitetaan sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapyhänä tehtävää työtä.

Sunnuntaityötä voi teettää vain, jos sitä laatunsa vuoksi tehdään säännöllisesti sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä tai jos siitä on työsopimuksella sovittu tai jos työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa.

Sunnuntaityöstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka. Usein sunnuntaityö on myös lisä- tai ylityötä, jolloin tämän sunnuntaityöstä maksettavan korvauksen lisäksi maksetaan myös lisä- tai ylityökorvaus.

Aiheeseen liittyvää