Liukuva työaika

Liukuvalla työajalla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijä itse voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan.

Koska liukuvan työajan tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus päättää työpäivän alkamis- ja päättymisajankohdasta, työnantaja ei voi määrätä työntekijää käyttämään liukumaa.

Sovittaessa liukuvasta työajasta on sovittava ainakin

  1. kiinteästä työajasta;
  2. työajan vuorokautisesta liukumarajasta;
  3. lepoaikojen sijoittamisesta; sekä
  4. säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.

Liukuvassa työajassa säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhentää tai pidentää liukuma-aika, joka voi olla enintään 3 tuntia. Jos työntekijän normaali päivittäinen työaika on siis esimerkiksi 7,5 tuntia ja käytössä on 3 tunnin liukuma, työntekijän työajan tulee olla vähintään 4,5 tuntia ja se voi olla enintään 10,5 tuntia. Työajassa ei ole huomioitu lounastaukoa.

Työaika liukuma

Työaikalain mukaan säännöllisen työajan ylitys ja alitus saa olla enintään 40 tuntia (eli liukumasaldo saa olla enintään +40 tai -40 tuntia). Liukumarajasta voidaan sopia toisin valtakunnallisella työehtosopimuksella. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksella on mahdollistettu lakia suuremmasta 120 tunnin liukumasaldosta sopiminen paikallisella sopimuksella.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työajan ylitysten kertymää vähennetään työntekijälle annettavalla vapaa-ajalla.

Vaikka työsuhteessa noudatettaisiin liukuvaa työaikaa,  on ylityöt silti korvattava työaikalain mukaisesti. Lisä- ja ylityöksi katsotaan työ, jota tehdään työnantajan määräyksestä työaikalain määrittelemän säännöllisen työajan lisäksi.

Aiheeseen liittyvää