Yhteyshenkilö

Tietyissä tilanteissa ylemmät toimihenkilöt voivat valita yhteyshenkilön.

Niillä aloilla, joilla ei ole voimassaolevaa YTN:n ja työnantajaliiton välistä työehtosopimusta, ylemmät toimihenkilöt voivat valita YTN:n ja EK:n välillä noudatettavan YTN:n ja TT:n välisen perussopimuksen mukaisesti keskuudestaan yhteyshenkilön.

Yhteyshenkilö toimii ylempien toimihenkilöiden edustajana näitä yhteisesti koskevissa työsuhdeasioissa ja yhteistoimintalain tarkoittamana henkilöstöryhmän edustajana yhteistoiminta-asioissa. Yksittäistä työsuhdetta koskevissa kysymyksissä samoin kuin paikallisen sopimuksen tekemisessä perussopimuksen perusteella valittu yhteyshenkilö voi edustaa ylempiä toimihenkilöitä ainoastaan erillisen valtuutuksen nojalla.

Yhteyshenkilöllä ei ole myöskään kelpoisuutta laissa säädettyjen luottamusvaltuutetun tehtävien hoitamiseen, ellei tätä ole valittu erikseen myös luottamusvaltuutetuksi. Yhteyshenkilöllä ei ole irtisanomissuojaa. Tästä johtuen on syytä harkita, olisiko henkilöllä mahdollisuus hoitaa samoja tehtäviä luottamusvaltuutettuna.

Aiheeseen liittyvää