Luottamusvaltuutettu

Luottamusvaltuutettu voidaan valita silloin, jos henkilöstöryhmällä ei ole TES:n nojalla valittua luottamusmiestä.

Siinä tapauksessa, ettei työnantajayrityksen johonkin henkilöstöryhmään kuuluvilla työntekijöillä ole joko työehtosopimuksen puuttumisen tai muun syyn vuoksi työehtosopimuksen perusteella valittua luottamusmiestä, nämä voivat valita työsopimuslain nojalla keskuudestaan luottamusvaltuutetun.

Luottamusvaltuutetun tehtävänä on hoitaa työlainsäädännössä säädettyjä työntekijöiden edustajan tehtäviä. Tämän lisäksi työntekijät voivat erillisellä enemmistöpäätöksellä valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä myös kyseisessä päätöksessä määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa. Tätä koskeva päätös voidaan tehdä jo luottamusvaltuutettua valittaessa.

Luottamusvaltuutettu on toissijainen TES:n perusteella valittuun luottamusmieheen nähden ja tämän tehtäväkenttä on pääsääntöisesti luottamusmiestä suppeampi. Luottamusvaltuutetun tehtäviin ei kuulu työehtosopimuksen noudattamisen valvominen eikä tämä myöskään voi tehdä pätevästi yleissitovan TES:n määräykseen perustuvaa työntekijöiden pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia etuja vähentävää paikallista sopimusta.

Aiheeseen liittyvää