Sairaan lapsen hoitaminen

Työntekijällä on oikeus jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta äkillisesti sairastunutta lasta.

Kun työntekijän lapsi tai muu hänen taloudessaan vakituisesti asuva, alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, on työntekijällä oikeus saada hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata. Vapaan pituus on enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Molemmat vanhemmat tai huoltajat eivät voi olla tilapäisellä hoitovapaalla samanaikaisesti.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Mikäli työnantaja pyytää, on työntekijän esitettävä luotettava selvitys vapaan perusteesta.

Työntekijällä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada palkkaa sairaan lapsen hoitamisesta. Useimpien työehtosopimusten mukaan sairaan lapsen hoitamisen ajalta maksetaan kuitenkin palkkaa, yleensä 3 päivältä.

Aiheeseen liittyvää