Äitiys- ja isyysvapaan palkka

Työntekijällä ei ole lakisääteistä oikeutta saada äitiys- tai isyysvapaan ajalta palkkaa vaan nämä etuudet perustuvat yleensä työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen.

Työntekijällä ei ole lakisääteistä oikeutta saada äitiys- tai isyysvapaan ajalta palkkaa. Äitiys- tai isyysvapaan palkallisuus voi perustua

  1. työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen;
  2. omaan työsopimukseesi; tai
  3. työnantajan noudattamaan käytäntöön.

Tyypillisesti äitiysvapaan palkka on sovittu maksettavaksi 3 kuukaudelta ja isyysvapaan palkka 6 päivältä.

Työehtosopimuksessa on voitu myös asettaa tiettyjä edellytyksiä äitiys- ja isyysvapaiden palkallisuudelle, esim. työsuhteen keston tai perhevapaalta palaamisen suhteen. Mikäli työehtosopimusta ei ole, kannattaa tiedustella työpaikan luottamusmieheltä tai muilta työntekijöiltä, onko yrityksessä aiemmin maksettu palkkaa äitiys- tai isyysvapaan ajalta.

Aiheeseen liittyvää