Perhevapaan palkka

Työntekijällä ei ole lakisääteistä oikeutta saada perhevapaan ajalta palkkaa vaan nämä etuudet perustuvat yleensä työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen.

Työntekijällä ei ole lakisääteistä oikeutta saada perhevapaan ajalta palkkaa. Lapsen hoidosta johtuvan vapaan palkallisuus voi perustua

  1. työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen;
  2. omaan työsopimukseesi; tai
  3. työnantajan noudattamaan käytäntöön.

Tyypillisesti synnyttävälle vanhemmalle on sovittu maksettavaksi palkka 3 kuukaudelta ja ei-synnyttävälle palkka 6 päivältä.

Työehtosopimuksessa on voitu myös asettaa tiettyjä edellytyksiä perhevapaiden palkallisuudelle, esim. työsuhteen keston tai perhevapaalta palaamisen suhteen. Mikäli työehtosopimusta ei ole, kannattaa tiedustella työpaikan luottamusmieheltä tai muilta työntekijöiltä, onko yrityksessä aiemmin maksettu palkkaa perhevapaiden ajalta.

Aiheeseen liittyvää