Perhevapaan palkka

Työntekijällä ei ole lakisääteistä oikeutta saada perhevapaan ajalta palkkaa, vaan nämä etuudet perustuvat yleensä työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen.

Työntekijällä ei ole lakisääteistä oikeutta saada perhevapaan ajalta palkkaa. Lapsen hoidosta johtuvan vapaan palkallisuus voi perustua

  1. työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen;
  2. omaan työsopimukseesi; tai
  3. työnantajan noudattamaan käytäntöön.

Vuonna 2023 solmituissa YTN:n työehtosopimuksissa on sovittu täyden palkan maksamisesta synnyttävälle vanhemmalle raskausvapaan ensimmäisen 40 päivän ajalta ja työehtosopimuksesta riippuen 28–36 päivän palkallinen vanhempainvapaa kummallekin vanhemmalle. Tilapäinen hoitovapaa on useiden työehtosopimusten mukaan palkallista yleensä kolmen päivän ajalta. Tarkista aina omasta työehtosopimuksestasi, mitä siellä on sovittu palkallisista poissaoloista.

Työehtosopimuksessa on voitu myös asettaa tiettyjä edellytyksiä perhevapaiden palkallisuudelle, esimerkiksi työsuhteen keston suhteen. Mikäli työehtosopimusta ei ole, kannattaa tiedustella työpaikan luottamusmieheltä tai muilta työntekijöiltä, onko yrityksessä aiemmin maksettu palkkaa perhevapaiden ajalta.

Aiheeseen liittyvää