Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen

Määräaikainen työsopimus sitoo lähtökohtaisesti työsuhteen molempia osapuolia sopimuksessa sovitun määräajan loppuun saakka.

Määräaikainen työsopimus voidaan päättää ennenaikaisesti kahdella tavalla:

  1. Määräaikaisessa työsopimuksessa on irtisanomisehto (tarkista, onko sopimuksessasi irtisanomisehtoa. Jos on niin voit irtisanoutua sopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen); tai
  2. Määräaikainen työsopimus voidaan päättää osapuolten yhteisellä sopimuksella (jos työsopimuksessasi ei ole irtisanomisehtoa niin voit neuvotella työsuhteen ennenaikaisesta päättämisestä työnantajasi kanssa).

Mikäli työsopimusta ei voida irtisanoa eikä työnantaja suostu sopimaan määräaikaisuuden ennenaikaisesta päättämisestä, työntekijä voi viime kädessä yksipuolisesti olla noudattamatta työsopimusta. Tämä saattaa kuitenkin johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen työnantajalle aiheutuneesta vahingosta. Älä koskaan toimi näin ennen kuin olet keskustellut asiasta lakimiehen kanssa!

Aiheeseen liittyvää