Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen

Määräaikainen työsopimus sitoo lähtökohtaisesti työsuhteen molempia osapuolia sopimuksessa sovitun määräajan loppuun saakka.

Määräaikainen työsopimus voidaan päättää ennenaikaisesti seuraavilla tavoilla:

  1. Määräaikaisessa työsopimuksessa on irtisanomisehto (tarkista, onko sopimuksessasi irtisanomisehtoa. Jos on niin voit irtisanoutua sopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen); tai
  2.  Jos määräaikaisessa sopimuksessa on erikseen sovittu koeajasta, voidaan sopimus koeajan kuluessa purkaa asiallisella syyllä (tarkista, onko sopimuksessasi sovittu koeajasta ja onko koeaika edelleen kesken vai onko se jo kulunut loppuun. Koeaikapurkua ei saa tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisella syyllä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, jos viittaat siihen, että olet saanut paremman työtarjouksen muualta); tai
  3. Määräaikainen työsopimus voidaan päättää osapuolten yhteisellä sopimuksella (jos työsopimuksessasi ei ole irtisanomisehtoa niin voit neuvotella työsuhteen ennenaikaisesta päättämisestä työnantajasi kanssa).

Mikäli työsopimusta ei voida irtisanoa, koeaikana purkaa, eikä työnantaja suostu sopimaan määräaikaisuuden ennenaikaisesta päättämisestä, työntekijä voi viime kädessä yksipuolisesti olla noudattamatta työsopimusta. Tämä saattaa kuitenkin johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen työnantajalle aiheutuneesta vahingosta. Älä koskaan toimi näin ennen kuin olet keskustellut asiasta lakimiehen kanssa!

Aiheeseen liittyvää